กลุ่มทอผ้านางยุวดี

กลุ่มทอผ้านางยุวดี

กลุ่มทอผ้านางยุวดี

ติดต่อ : นางยุวดี ชะโน

โทร :

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2546

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป