กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่

กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่

กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่

ติดต่อ : นางรำไพ บุตรน้อย

โทร : 086 8792834

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2538

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป