กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านคำพระ ม 2

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านคำพระ ม 2

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านคำพระ ม 2

ติดต่อ : นางสมจิตร หลักรัต

โทร : 088-4796710 045 469343

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

64 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2536

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป