กุ้งเสียบเม็ดมะม่วงสามรสสุมิตร

กุ้งเสียบเม็ดมะม่วงสามรสสุมิตร

กุ้งเสียบเม็ดมะม่วงสามรสสุมิตร

ติดต่อ : นางสุมิตร ศุภผล

โทร : 08-1271-8397, 0-7644-0075

ข้อมูลทั่วไป

กุ้งเสียบเม็ดมะม่วงสามรส

ตราสินค้า : กุ้งเสียบเม็ดมะม่วงสามรส

สินค้าโอทอป