กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์)

กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์)

กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์)

ติดต่อ : คุณจเรศักดิ์ ศรีว

โทร : 081-9536354 055-817045

อีเมล: Jaresak_Sriwong@yahoo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

12 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2548

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง

สินค้าโอทอป