กลุ่มยมลพรหมี่กรอบ

กลุ่มยมลพรหมี่กรอบ

กลุ่มยมลพรหมี่กรอบ

ติดต่อ : คุณสมจิตร สุดบรรน

โทร : 084-3253992, 081-8080381, 02-9595573

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

6 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2547 การบริหารจัดการ ได้แก่
- ประธาน
- ฝ่ายผลิต

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป