วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา

วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา

วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา

ติดต่อ : นายธัญญ์นิธิ ศรีบ

โทร : 08-9574-7184, 08-4404-8018

อีเมล: coffeebun99@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

ในเขตพื้นที่ ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย มีการปลูกกระชายดำกันมาก เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางประธานกลุ่มเห็นว่า กระชายดำน่าจะนำเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงดื่มได้ เลยนำมาแปรรูปเป็นกระชายดำผงชงดื่ม เพื่อสุขภาพ และมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เรื่อยมา

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

แปรรูปเครื่องดื่ม

สินค้าโอทอป