หจก.ซิลค์ แอนด์ ซอฟท์

หจก.ซิลค์ แอนด์ ซอฟท์

หจก.ซิลค์ แอนด์ ซอฟท์

ติดต่อ : คุณวีรวรรณ ตระกูล

โทร : 08-7685-3298, 0-3739-5548

โทรสาร : 0-3739-5548

อีเมล: veravang@yahoo.com

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรถนอมผิว

การจัดการ

เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2549 และได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นด้านสมุนไพรแปรรูปสปา ของจังหวัดนครนายก

สินค้าโอทอป