วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสีตะวัน (น้ำพริกแม่จำเนียร)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสีตะวัน (น้ำพริกแม่จำเนียร)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสีตะวัน (น้ำพริกแม่จำเนียร)

ติดต่อ : นางจำเนียร สวนกร

โทร : 081 5438267, 073 313531

สินค้าโอทอป