ร้านต้นว่านพานิช

ร้านต้นว่านพานิช

ร้านต้นว่านพานิช

ติดต่อ : คุณมณีวรรณ อมรเจี

โทร : 02 5039584

โทรสาร : 02 5039761

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 เริ่มจากการเน้นกิจกรรมในครอบครัว ต่อมามีการแบ่งปันให้คนใกล้ชิด ได้ทดลองรับประทาน และเกิดความชอบ จึงเริ่มทำมาเรื่อยๆ และได้พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และกรรมวิธีการผลิตขึ้นเรื่อยๆ

สินค้าโอทอป