ร้านกระบี่สินโอชาเบเกอรี่

ร้านกระบี่สินโอชาเบเกอรี่

ร้านกระบี่สินโอชาเบเกอรี่

ติดต่อ : นายสุวัฒน์ แซ่อ๋

โทร : 08-1676-6360, 0-7561-2246

โทรสาร : 0-7562-2074

ข้อมูลทั่วไป

ขนมเต้าส้อ

ตราสินค้า : สินโอชา

สินค้าโอทอป