กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสด

กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสด

กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสด

ติดต่อ : นางอุบล ชมชาติ

โทร : 089-6147744

ข้อมูลทั่วไป

กล้วยกวนกระทิสด

สินค้าโอทอป