หมูยอเจียงใหม่ (แม่เฮือง)

หมูยอเจียงใหม่ (แม่เฮือง)

หมูยอเจียงใหม่ (แม่เฮือง)

ติดต่อ : นายอาคม ศิริธีรธ

โทร : 08-1531-2777, 0-5385-4133

โทรสาร : 0-5385-4158

อีเมล: arcom7777@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

หมูยอ

ตราสินค้า : วิมลรัตน์

สินค้าโอทอป