กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตโรตีสำเร็จรูปแช่แข็ง ไอซ์โรตี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตโรตีสำเร็จรูปแช่แข็ง ไอซ์โรตี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตโรตีสำเร็จรูปแช่แข็ง ไอซ์โรตี

ติดต่อ : นางรุสนี ซารี

โทร : 08-1093-3411, 0-7357-1519

สินค้าโอทอป