กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย หมู่ที่ 3

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย หมู่ที่ 3

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย หมู่ที่ 3

ติดต่อ : นางเพ็ชร พุฒลา

โทร : 087-2932891

สินค้าโอทอป