น้ำพริกแม่อัมพร

น้ำพริกแม่อัมพร

น้ำพริกแม่อัมพร

ติดต่อ : นางอัมพร สมบูรณ์ชัย

โทร : 089 6128885, 0-5481-1138

โทรสาร : 0-5481-1138

อีเมล: thecat99999@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

น้ำพริกเผากุ้ง

สินค้าโอทอป