บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม

บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม

บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม

ติดต่อ : นายจิรัฎฐ์ ชุมแส

โทร : 081-7334345, 039-312872

อีเมล: jhouse_js@hoymail.com

ข้อมูลทั่วไป

น้ำลูกสำรองพร้อมดื่ม แบบพลาสเจอร์ไรซ์

สินค้าโอทอป