น้ำพริกแม่รัศมี

น้ำพริกแม่รัศมี

น้ำพริกแม่รัศมี

ติดต่อ : นายศิระ สงวนดีกุล

โทร : 089 8308575

โทรสาร : 038 752515

อีเมล: kannavaree_rin@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/CB/Rasame.htm

ข้อมูลทั่วไป

น้ำพริก

ตราสินค้า : น้ำพริกบ้านบึง

สินค้าโอทอป