วิสาหกิจชุมชนน้ำปลากลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านคันนา

วิสาหกิจชุมชนน้ำปลากลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านคันนา

วิสาหกิจชุมชนน้ำปลากลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านคันนา

ติดต่อ : นางเจตนา บุญวาที

โทร : 08-5095-6652,0-3954-3303

สินค้าโอทอป