ไร่ชาทีเชอร์ ที ออร์แกนิก ฟาร์ม

ไร่ชาทีเชอร์ ที ออร์แกนิก ฟาร์ม

ไร่ชาทีเชอร์ ที ออร์แกนิก ฟาร์ม

ติดต่อ : นางขนิษฐา ศรีธิปัง

โทร : 08-6192-4724

อีเมล: Teacher_Ter@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

ชาอู่หลง เบอร์ 12

ตราสินค้า : ชาอู่หลง เบอร์ 12

สินค้าโอทอป