ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5

ติดต่อ : นางดวงพร สืบสายอ่

โทร : 081-9609355, 081-9609399

โทรสาร : 053 060031

สินค้าโอทอป