กะลาทองคำ (Kala Thongkum)

กะลาทองคำ (Kala Thongkum)

กะลาทองคำ (Kala Thongkum)

ติดต่อ : นายสุวิทย์ แก้วจันทร์

โทร : 054 613602-3, 085 0383049, 082 3834030

โทรสาร : 054 613602-3

อีเมล: sayawan_zon@hotmail.com, suwith15@gmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/kalathongkum

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ภูมิปัญญาไทย

สินค้าโอทอป