กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายลายลูกแก้วบ้านขุนหาญใต้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายลายลูกแก้วบ้านขุนหาญใต้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายลายลูกแก้วบ้านขุนหาญใต้

ติดต่อ :

โทร : 08 6265 0265

ข้อมูลทั่วไป

ผ้าฝ้าย

ตราสินค้า : ผ้าฝ้าย

สินค้าโอทอป