วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมสีธรรมชาติ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมสีธรรมชาติ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมสีธรรมชาติ

ติดต่อ :

โทร : 08 6249 9253

ข้อมูลทั่วไป

ผ้าคลุมไหล่

ตราสินค้า : ผ้าคลุมไหล่

สินค้าโอทอป