นุช&นุ้ย แปรรูปผ้าไทย

 นุช&นุ้ย แปรรูปผ้าไทย

นุช&นุ้ย แปรรูปผ้าไทย

ติดต่อ :

โทร : 094-9782585, 02-4491642

ข้อมูลทั่วไป

กางเกง และกระโปรงแฟชั่น ผ้าไทยต่างๆ

การจัดการ

เดิมแม่บ้านเย็บผ้าอยู่กับบ้าน มีรายได้น้อย ประธานกลุ่ม จึงมีความคิดอยากจะหารายได้เพิ่ม จึงมีความคิดบวกกับความสามารถที่บรรดาแม่บ้านมีอยู่ จึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มตัดเย็บผ้าขึ้น และได้ปรับปรุง คุณภาพให้ดีขึ้นจนได้เข้ามาจดทะเบียนเป็นกลุ่มจนถึงปัจจุบัน

สินค้าโอทอป