วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์ิบ้านแสงอรุณ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์ิบ้านแสงอรุณ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์ิบ้านแสงอรุณ

ติดต่อ : น.ส.อารมย์ สุจริต

โทร : 08-1770-4275

โทรสาร : 032-619015

อีเมล: nong_coconut@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

น้ำมันมะพร้าว

สินค้าโอทอป