วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม .... OTOP e-Commerce

วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม .... OTOP e-Commerce

วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม .... OTOP e-Commerce

ติดต่อ :

โทร :

ข้อมูลทั่วไป

มะเขือเทศแปรรูป

การจัดการ

การปลูกมะเขือเทศราชินี ระยะเริ่มแรกให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีราคาสูง แต่เนื่องจากมะเขือเทศราชินี เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดกมาก เมื่อเกษตรกรปลูกมากขึ้น จึงทำให้ผลผลิตล้นตลาด ในปี 2548 กลุ่มจึงได้แก้ปัญหาโดยนำมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศราชินีเชื่อมอบแห้ง และมะเขือเทศราชินีอบแห้ง 3 รส โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กลุ่มจึงยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2548 จึงได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาทั้งด้านการผลิต และการตลาดมะเขือเทศผลสด และมะเขือเทศแปรรูป จากหน่วยงานภาครั

สินค้าอีคอมเมิร์ซ

สินค้าโอทอป