ฟาร์มผึ้งเทพภักดี

ฟาร์มผึ้งเทพภักดี

ฟาร์มผึ้งเทพภักดี

ติดต่อ : คุณวุฒิสาร พนาวี

โทร :

ข้อมูลทั่วไป

ฟาร์มผึ้งเทพภักดี

ตราสินค้า : ฟาร์มผึ้งเทพภักดี

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี 2540 เริ่มจากการทำสวนเกษตรแบบผสม และได้สนใจอาชีพเสริม และได้ไปฝึกอบรม และเริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

สินค้าโอทอป