วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังยายฉิม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังยายฉิม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังยายฉิม

ติดต่อ :

โทร : 086-3342499

ข้อมูลทั่วไป

สบู่ถ่านไม้ไผ่

สินค้าโอทอป