ไก่ย่างทุ่งเขาหลวงลุงหนวด

ไก่ย่างทุ่งเขาหลวงลุงหนวด

ไก่ย่างทุ่งเขาหลวงลุงหนวด

ติดต่อ : นายพรมมา พ้องเสี

โทร : 089 0134813

ข้อมูลทั่วไป

ไก่ย่างทุ่งเขาหลวง

ตราสินค้า : ลุงหนวด

สินค้าโอทอป