วิสาหกิจชุมชนสบู่นมแพะ-สบู่สมุนไพรบ้านคำพอุง

วิสาหกิจชุมชนสบู่นมแพะ-สบู่สมุนไพรบ้านคำพอุง

วิสาหกิจชุมชนสบู่นมแพะ-สบู่สมุนไพรบ้านคำพอุง

ติดต่อ : นางอมีนา ศิริเกษ

โทร : 089-6231910

ข้อมูลทั่วไป

สบู่นมแพะ-สบู่สมุนไพร

สินค้าโอทอป