วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟื่องสามัคคี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟื่องสามัคคี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟื่องสามัคคี

ติดต่อ :

โทร : 037 381517

ข้อมูลทั่วไป

โมจิบ้านนา

สินค้าโอทอป