กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่ลำจวน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่ลำจวน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่ลำจวน

ติดต่อ : นางลำจวน ชมชาติ

โทร : 086-5299828

ข้อมูลทั่วไป

กล้วยกวนกะทิสด

สินค้าโอทอป