หจก.ภาสว่าง-เทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ

หจก.ภาสว่าง-เทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ

หจก.ภาสว่าง-เทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ

ติดต่อ : นายเทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ

โทร : 086-1839858, 053 611280

โทรสาร : 053-612267

ข้อมูลทั่วไป

ถั่วเหลืองผิวดำคั่วกรอบ

สินค้าโอทอป