วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์

ติดต่อ : นางนัฐชภัคสร ศรีรัฐ

โทร : 086 2753153, 0 7563 7935

สินค้าโอทอป