วิสาหกิจชุมชนแปรรูปชาข้าวสาลีบ้านผาคับ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปชาข้าวสาลีบ้านผาคับ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปชาข้าวสาลีบ้านผาคับ

ติดต่อ :

โทร : 083-3240395

ข้อมูลทั่วไป

ชาต้นอ่อนข้าวสาลี

สินค้าโอทอป