วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง

ติดต่อ :

โทร : 081-9505608

ข้อมูลทั่วไป

มะม่วงแผ่นมหาชนก

สินค้าโอทอป