กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน

ติดต่อ :

โทร : 080-4991414, 089-6975882

อีเมล: sammorktours@gmail.com

สินค้าโอทอป