โรงสีดาวกระจาย(ศูนย์ข้่าวคุณธรรมตำบลกู่จาน)

โรงสีดาวกระจาย(ศูนย์ข้่าวคุณธรรมตำบลกู่จาน)

โรงสีดาวกระจาย(ศูนย์ข้่าวคุณธรรมตำบลกู่จาน)

ติดต่อ :

โทร : 08 1185 5021

ข้อมูลทั่วไป

ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ

ตราสินค้า : ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ

สินค้าโอทอป