วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

ติดต่อ :

โทร : 081-0469744

อีเมล: lam9999@hotmail.co.th

ข้อมูลทั่วไป

ข่้าวกล้องหอมนิลตราเพชรคอรุม

สินค้าโอทอป