กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง

ติดต่อ :

โทร : 080-7706899

อีเมล: karat.r1234@gmail.com

สินค้าโอทอป