มยุรีไส้กรอกอิสาน

มยุรีไส้กรอกอิสาน

มยุรีไส้กรอกอิสาน

ติดต่อ : น.ส.มยุรี ศรีสว่าง

โทร : 08 7439 5601

ข้อมูลทั่วไป

ไส้กรอกอิสาน

ตราสินค้า : ไส้กรอกอิสาน

สินค้าโอทอป