กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดงตาเชี้ยง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดงตาเชี้ยง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดงตาเชี้ยง

ติดต่อ :

โทร : 084-7815912

สินค้าโอทอป