กลุ่มผลิตและแปรรูปข้าวกล้องบ้านไชยสอ หมู่ที่ 1

กลุ่มผลิตและแปรรูปข้าวกล้องบ้านไชยสอ หมู่ที่ 1

กลุ่มผลิตและแปรรูปข้าวกล้องบ้านไชยสอ หมู่ที่ 1

ติดต่อ :

โทร : 081-0582717

สินค้าโอทอป