กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์พันธ์พืชตำบลเมืองทอง 5 (ข้าว)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์พันธ์พืชตำบลเมืองทอง 5 (ข้าว)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์พันธ์พืชตำบลเมืองทอง 5 (ข้าว)

ติดต่อ :

โทร : 081-2621130

สินค้าโอทอป