วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชนบ้านดงขุย

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชนบ้านดงขุย

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชนบ้านดงขุย

ติดต่อ :

โทร : 086-9293883

สินค้าโอทอป