ร้านวรรณวิมลเบญจรงค์

ร้านวรรณวิมลเบญจรงค์

ร้านวรรณวิมลเบญจรงค์

ติดต่อ : คุณวรรณวิมล สมจิตชอบ

โทร : 02 3681252 , 09 8289 5339 , 09 4282 2928

โทรสาร : 02 735 8575

อีเมล: wannavimol_benjarong@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์สะพานสูง พิกัด GPS : 13.752391, 100.691071
Wannavimol Benjarong : Thap Chang Sub-district, Saphansoong District, Bangkok 10250, Thailand.
Tel : (66)2 368 1252, +6698 289 5339, +6694 282 2928 Fax : (66)2 735 8575

https://youtu.be/NYytyxHhNw4

แผนที่

สินค้าโอทอป