ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอเสื้อกะเหรี่ยง บ้านกะโน

กลุ่มทอเสื้อกะเหรี่ยง บ้านกะโน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่พัฒนา

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่พัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านทองรัตนา

ร้านทองรัตนา

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 84 รายการ
หมวกถักไหมพรม

หมวกถักไหมพรม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ฮาสาน๊ะห์มุก และ เครื่่่องประดับ / Hasana Pearl & Jewetry

ฮาสาน๊ะห์มุก และ เครื่่่องประดับ / Hasana Pearl & Jewetry

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสายใจบาติก

กลุ่มสายใจบาติก

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
อภิวิชญ์เครื่องประดับมุก

อภิวิชญ์เครื่องประดับมุก

เครื่องประดับมุก  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
BADALA  BADALA (สเปรย์น้ำแร่)

BADALA BADALA (สเปรย์น้ำแร่)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สบู่น้ำผึ้งผสมทองคำ

สบู่น้ำผึ้งผสมทองคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ