ผู้ผลิตโอทอป SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนไม้ตุ้บตั๊บ

วิสาหกิจชุมชนไม้ตุ้บตั๊บ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บจก.จุงหัวอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพร์ผลิตโดย นางสาวกิตติรวี  รุ่งศักดิ์เสถียร

บจก.จุงหัวอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพร์ผลิตโดย นางสาวกิตติรวี รุ่งศักดิ์เสถียร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แม่เหล็กติดตู้เย็น (ปลาทูโดนจก)

แม่เหล็กติดตู้เย็น (ปลาทูโดนจก)

แม่เหล็กติดตู้เย็น (ปลาทูโดนจก)  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ผลิตภัณฑ์สุทธิชาติ

ผลิตภัณฑ์สุทธิชาติ

แชมพู  

สินค้าโอทอป 13 รายการ
ร้าน KOB & Handmead

ร้าน KOB & Handmead

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
จันทร์จิราเครื่องประดับ

จันทร์จิราเครื่องประดับ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านอรพินท์เครื่องเงิน

ร้านอรพินท์เครื่องเงิน

เครื่องประดับหินสี  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ปณิดาเครื่องเงินและหินสี

ปณิดาเครื่องเงินและหินสี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สมชายเครื่องประดับ

สมชายเครื่องประดับ

ชุดสร้อยแขวนพระมณีใต้น้ำ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
.จิตกร อย่าลืมดี

.จิตกร อย่าลืมดี

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิศรา นำเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิศรา นำเจริญ

เส้นหมี่พร้อมน้ำผัดตราณิศรา  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ซอสแปดริ้วยากิ

ซอสแปดริ้วยากิ

ซอสแปดริ้วยากิ  

สินค้าโอทอป 8 รายการ