โรงหล่อ ก. รุ่งเรืองกลการ (Siam Brass)

Siam Brass

Contact : Wathunyu Danwilai

Phone : 02 8109282-3, 080 2292288, 081 4007446, 080 2292288

Fax : 034 471388

e-mail : k.rungreung@hotmail.com

URL : www.siambrass.com

Line ID : siambrass และ korrungreung

Map